1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB ,,Padvaisko dvaras“, juridinio asmens kodas 305465725, registracijos adresas Gėlos g. 5, Glitiškių k., Vilniaus r., padalinys ,,Padvaisko distilerija“, adresas Šilo g. 1A, Glitiškių k., Vilniaus r., vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus.

1.2. UAB „Padvaisko dvaras” (toliau – „mes“ arba „Valdytojas“) yra šios interneto svetainės bei joje esančios elektroninės parduotuvės, pasiekiamos adresu www.padvaiskodistilerija.lt valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi jūsų asmens duomenys jums naudojantis šia interneto svetaine, joje esančia elektronine parduotuve, taip pat jums el. parduotuvėje įsigyjant prekes ir atsiimant įsigytas prekes. Šiose privatumo taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

2.1. Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir/ar pakeitimų. Valdytojo darbuotojai yra įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos įskaitant ir informacijos apie svetainės lankytojus.

2.2. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 20 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę, elektroninę parduotuvę. Registruodamiesi ir sutikdami su Politika Jūs pateikiate mums anketoje nurodytus duomenis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti duomenys yra tikslūs ir teisingi, taip pat kad esate ne jaunesni nei 20 metų amžiaus. Jei pateikti asmens duomenys yra neteisingi, Jūs privalote juos nedelsdami ištaisyti. Duomenų pateikimas būtinas ir nepateikę jų negalėsite naudotis paslaugomis. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingus Jūsų duomenis.

2.3. Mes renkame ir tvarkome tik tuos asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus, dėl kurių jie yra renkami.

2.4. Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas e. parduotuvės paskyros registraciją, o pirkimo duomenis – pildydamas pirkimo užsakymo anketą bei naudodamasis paslaugomis.

2.5. Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami.

3. Slapukai

3.1. Slapukai (angliškai cookies) yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant mūsų elektroninėje parduotuvėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų elektroninės parduotuvės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose.

3.2. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

4. Politikos galiojimas ir pakeitimai

4.1. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad ši Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Valdytojas turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Politiką. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šioje svetainėje.

MŪSŲ RĖMĖJAI